Nyanmälan för sommarterminen -sista dag för anmälan är 1 maj