Träningsgrupp  -grund & avancerad

Målsättning och verksamhetsinriktning för träningsgrupp  – grund  & avancerad

Träningsgrupp – grund
Junior som vill träna tennis
Tränar med maxiboll eller hårdboll
Spelnivå: Grund-medel nivå
Tränar: 1-3 gånger i veckan
Ålder: 8-17 år

Träningsgrupp avancerad
Junior som vill träna och tävla ibland
Har en hög spelnivå och har tävlat tidigare
Tränar: 1-3 gånger i veckan
Tävlar: sporadiskt
Ålder: 12-17 år