Vuxentennis

Målsättning och verksamhetsinriktning för vuxentennis

Det huvudsakliga målet för vuxenträning är att ge tennisintresserade vuxna möjlighet att lära sig tennisspelet, allt efter egen förmåga och intresse. I vuxenträningen kommer du att lära dig och förbättra de olika tennisslagen samt lära dig spelregler i singel- och dubbelspel. Varje person ska få möjlighet att under ett träningspass få individuell instruktion utifrån sina behov. Vuxentennisens grupper indelas i största möjliga mån för att vara så jämspelta som möjligt. Till vuxentennis hör även lunchtennis och frukosttennis.

Tennisträning: – 1 timmas pass – 1,5 timmas pass – lunchtennis

Ålder: 18 år och äldre.

Huvudmål: Ge vuxna möjlighet att lära sig tennisspelet, allt efter egen förmåga och intresse

Aktiviteter: Trivseldubbel under höst och vår

Förmåner: medlemskap i RC-Club

Ansvarig: