Minitennis 1 & 2

Målsättning och verksamhetsinriktning för minitennis 1 & 2

Minitennisen fokuserar på social samvaro, lek, koordination, bollvana och grunder i tennisteknik. Tränaren visar hur olika moment ska genomföras och ett antal pedagogiska träningshjälpmedel används, t.ex. mjuka tennisbollar, ballonger, ringar, tennisbana anpassad för ålder och nivå. Vissa månader är barnen på en bana med sin ansvarige tränare och lär sig grunderna. Andra månader gäller temastationer där barnen provar på samtliga stationer. På så sätt får barnen lära sig mycket under sin timma. Minitennisbarnen spelar 1-2 timma/vecka.

Minitennisgrupperna indelas efter ålder och nivå. Målet är att ha så jämspelta grupper som möjligt. Varje träningspass omfattar ett flertal varierade övningar och inleds och avslutas i positiv anda. Ambitionen är att barnen känner att träningen har varit rolig, stimulerande och lärt sig något nytt. Efter varje termin lyfts de spelare som har klarat av testerna till nästa steg. Stegen för minitennis är:  minitennis 1 och minitennis 2. Steget efter minitennis är Miditennis. Mer information kring upplägget finner ni här: Minitennis, miditennis – Maxitennis Riktlinjer

Ansvarig för minitennis är Nicolas Leiva

Tränare
Gabriela Dimitrov
Beatrice Afram
Linn Corne
Norbert Kacso
Nina Ajmaia