Maxitennis 1 & 2

Maxitennis är sista steget innan junioren går in i nästa fas med hårdboll. Junioren spelar med lite mjukare bollar (75%) och börjar lära sig att tävla. Viktiga inslag i tävlingen är Juniorligan, Maxitouren och seriespel. Träningarna speglas av mycket lek och inslag av grundläggande teknikträning enligt teknikboken. Inom Maxi har vi två grupper beroende på spelnivå: Maxitennis 1 och maxitennis 2

TENNISTRÄNING Spel 3-4 gånger/vecka (1 timma/gång). BANA/BOLL Maxibollar/helbana.

FYSTRÄNING 1 fys/vecka (i grupp/egenfys i samband med träning) eller annan idrott.

TÄVLING Machträning/Maxitouren/nationella tävlingar

STADIE  Prepubertal. träna och lägga grunden för nästa steg

FYSTRÄNING lära sig uppvärmning, nedvarvning samt stretcha på egenhand.
Lära sig att sköta egenfysen i samband med träning

FÖRÄLDRAR Delaktiga i någon av kommittéerna (om barnet spelar 3 pass eller mer i veckan)

Förälder i JTK

Fokusera på alla glädjeämnen i barnets idrottande
Titta gärna på när ditt barn tränar, men vistas då utanför banan
Respektera spelare, ledare, tränare och andra föräldrar
Ta del av och följ informationen från klubben, tex. anlagstavlan, hemsidan
Har ni frågor rörande träningens upplägg och innehåll hänvisar vi till vår chefstränare