Träningsavgifter

Terminsavgifter; barn/ungdom baserat på per termin, (vår & höst)

Träningsperioder
18 träningstillfällen under hösten (Vecka 33-51)
20 träningstillfällen under våren (vecka 2-23)

Priser per termin

Juniorer (Minitennis)
2.100kr/tim för en tränaledd träning i veckan, 18 tillfällen på hösten. Varje pass är 60 min.
Vill ett barn spela två gånger i veckan är kostnaden 4200kr/termin.

Juniorer (Midi, Maxi, Träningsgrupp, Tävlingssgrupp)
2.400 kr/tim för en tränarledd träning i veckan, 18 tillfällen på hösten. Varje pass är 60 min.
Vill ett barn spela två gånger i veckan är kostnaden 4.800kr/termin.
För Maxi och tävlingssgrupp som tränar tre gånger eller mer är avgiften 2.250kr/tim

Vuxna och lunchtennis
3150kr för 60 minuter,  tränarledd träning (En hel termin, dvs 18 tillfällen hösten och 20 tillfällen våren)
4725kr för 90 minuter, tränarledd  träning (En hel termin, dvs 18 tillfällen hösten och 20 tillfällen våren)

-Tillkommer medlemsavgift för att vara medlem i klubben (250kr juniorer/år, 300kr vuxna/år, 500kr familj)

-Ingår medlemskap i RC Club (värde 1.500kr) för juniorer som spelar 2ggr/veckan eller fler. Gäller även samtliga i vuxentennisen. Specialerbjudanden, parkeringsbiljett, m.m.