ingen träning 25 september-avser alla grupper som tränar denna dag

Matmässa på RC 25 september
Måndagen den 25 september äger en matmässa rum på Racketcentrum och tennisbanorna. Det betyder att det inte är någon träning måndagen den
25 september mellan 14:30-21:30.

Återspel blir istället 30 oktober.
Samma dag och tid som ni brukar spela på måndagar. Vänligen notera detta.