Ingen vuxentennis under vecka 21

Vuxengrupperna (inkl lunchtennis) har ingen träning under vecka 21.
Samtliga vuxengrupper får sin kompensation under vecka 24.

Ni tränar samma dag och tid som ni har gjort under våren den veckan.
(Terminen slutar vecka 23, men vuxengrupperna får en vecka extra)

MVH/JTK